Isikuandmete kirjeldus

Isikuandmete toimiku kirjeldus kooskõlas Isikuandmete seaduse §10 (523/99).

1. Registripidaja

Kekkilä Oy
Äyritie 8D
01510 Vantaa
SOOME

Tel.: +358 20 790 4800
Faks: +358 20 790 4830

2. Registrit pidav isik

Nina Kinnunen
Kekkilä Group

3. Isikuandmete registri nimi

Kekkilä Groupi kliendiregister

4. Isikuandmete kasutamise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendisuhte hoidmine ning isikuandmete seaduse järgne isikuandmete töötlemine võrguteenustega seotud eesmärkidel, uuringute korraldamiseks, turunduseks ning Kekkilä Groupi ja/või selle koostööpartnerite, reklaamitegijate jt reklaami ja/või otseturunduse suunamine kliendiandmete põhjal.

5. Isikuandmete dokumendi sisu

Register sisaldab järgmisi kliendiandmeid:

Kontaktandmed (nimi, kontaktandmed ühenduse võtmiseks)
Huvialad
Load

6. Registri seadusjärgsed teabeallikad

Teabeallikateks on võrguteenuste kliendiks registreerimisel ja kliendisuhte kestuse ajal kliendi käest kogutud andmed.

7. Andmete seadusjärgne loovutamine

Kui Kekkilä Group peab kliendiandmeid loovutama, küsitakse kliendilt enne sellesisuline luba.

8. Andmete kustutamine

Andmed võidakse kustutada kliendi nõudmise või kliendisuhte lõppemise tõttu. Lisaks võidakse andmed kustutada järelevalve tulemusel juhul, kui klient kasutab teenust mittesihtotstarbeliselt või kuriteo toimepanekuks vms.

9. Registri turvapõhimõtted

Isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsetena.

10. Keelamisõigus

Kliendil on õigus keelata oma andmete loovutamine ja töötlemine otsepostituse, kaugmüügi ja muu otseturunduse eesmärgil.