Katastroofi kohta üldsusele jagatav teave

1. Ettevõtte nimi ja tootmisüksuse aadress

Kekkilä Oy
Satoturpeentie 92
27130 Eurajoki

2. Teavet jagavate isikute nimed ja ametikohad

Mikko Kylä-Setälä, Site Manager +358 40 184 2483
Jukka Merta, SCM Director, +358 50 524 0245
Rauni Levola, Safety Manager, +358 40 729 2043

3. Määrus 855/2012 – tegevuse alusdokument

Tootmisüksuses järgitakse ohtlike kemikaalide tööstusliku käitlemise ja ladustamise määruse (855/2012) sätteid ja administratiivseid ettekirjutusi. Ohutus- ja kemikaaliameti tegevusluba nr 2721/36/2005.

4. Tootmisüksuse töö kirjeldus

Väetisetehases valmistatakse tooteid tahkete toorainete segamise teel.
Enamik tooraineid veetakse kohale Rauma sadama kaudu, kus asub ka teine oksüdeeruvate ainete ladu. Marsruut: Rauma – Eurajoki (VT8) – Kirkkotie 2170 / Sydänmaantie 2174 – Kaukomäentie – Satoturpeentie.

Samal krundil asub ka kasvusubstraaditehas (ATEX), mis iseenesest ei kujuta katastroofiohtu, samuti turbatootmisala.

5. Tootmisüksuse katastroofi põhjustavad ained

  • Kaaliumnitraat: oksüdeeruv, tuleohtlik H272
  • Magneesiumnitraat: oksüdeeruv, tuleohtlik H272
  • Sulfaadid, mh kaalium-, vask-, mangaan- ja raudsulfaat: keskkonnaohtlikud H302, H315, H319, H400, H410
  • Ferix, sisaldab ferri-, ferro- ja mangaansulfaati ning väävelhapet: söövitav, keskkonnaohtlik H315, H318
  • Uureafosfaat: söövitav H314
  • Muud liigitamata ained, mis võivad tekitada tulekahju ajal koostoimes teiste ainetega kahjulikke ja mürgiseid gaase.

6. Katastroofi ohud

Tulekahju ajal tekkida võivad mürgised suitsugaasid ja aurud, nagu vääveldioksiidid, ammoniaak ja amiinid, mis võivad levida tuule abil lähiümbrusse.

7. Katastroofist teavitamine

Ettevõtte piires teavitab katastroofist ettevõte ise. Väljaspool ettevõtet hoolitsevad teavitustegevuse eest politsei ja päästeamet.

8.  Kuidas peavad katastroofipiirkonna elanikud käituma?

Kui katastroof kujutab ohtu ettevõttest väljaspool, siis annab päästeamet edasised juhised.

9. Ettevõtte kohustus võtta meetmeid katastroofiohu viimiseks miinimumini

Ettevõttel on kohustus võtta asjakohaseid meetmeid selleks, et õnnetusi oleks võimalik ära hoida. Meie korraldame korrapäraselt õppusi, kus osalevad nii töötajad kui ka päästeamet, et võiksime katastroofi korral asjakohaselt tegutseda ja vähendada selle tagajärgi nii palju kui võimalik.

10. TUKES kontrollis tootmisüksust viimati 2015. aastal.