Enam kui 90 aastat tootearendust

Kekkilä tootearenduse lähtekohaks on kirglik suhtumine mulda. Töötame pidevalt välja endisest paremaid lahendusi kasvatamiseks, taaskasutuseks ja aiapidamiseks.

Nii saavad alguse Kekkilä tooted

Tootearenduse lähtekohaks on töötada hobi- ja profiaednike jaoks välja endisest paremaid tooteid nii taimekasvatuseks kui ka aiapidamiseks.

Teatud otstarbeks kõige paremini sobivate toodete väljatöötamine saab alguse vajadusest nende järele. Toodete väljatöötamine ja erinevate ideede arendamine valmistoodanguks on lõputu protsess. Paljude võimalike variantide seast jõuavad vaid parimad pärast katsetamist tootmise planeerimise etappi. Toote tõhususe seisukohast on oluline leida parimad võimalikud toorained, arvestada tuleb ka selliste teguritega nagu keskkond ja taaskasutus. Tooteid katsetatakse muu hulgas koostöös valdkonna teiste tegijate ja tarbijarühmadega.

Valmis toode vajab head ja informatiivset pakendit. Pakendite väljatöötamisel kasutame asjatundlike koostööpartnerite abi. Katsetame pidevalt pakendite tõhususust. Kõige tähtsam on siiski see, et meie toodetega on lihtne edukas olla.

Loe lisa

Mis on turvas ja miks seda kasutatakse?

Turvas on niiskes ja happevabas keskkonnas osaliselt lagunenud taimematerjal. Puhtal looduslikul toorainel on palju omadusi, tänu millele see sobib suurepäraselt kasvusubstraadiks ja segumuldade toormeks. Kuna turbal on palju eeliseid ning seda toodetakse kodumaal ja vastutustundlikult, siis kasvavad taimed selles ka edaspidi.

Kekkilä turvas on tänu kvaliteedile kogu maailma profiaednike seas hinnatud kasvusubstraat.

Turve

Kuidas Kekkilä turvast toodab?

Turbatootmise all peetakse silmas turba kaevandamist soost selle kasutamise eesmärgil. Tootmisel puhastatakse soo taimestikust, kuivendatakse kraavide abil ja lükatakse tasaseks, et turvast kuivatada. Meie turbatootmise põhimõtted on lihtsad.

 • Piirkonna valik

  Puutumatu või kaitsealune soo? Lähme mujale.

 • Töö kavandamine ja lubade hankimine

  Turbatootmine on äärmiselt rangelt reguleeritud. See tuleb kasuks nii meile kui ka keskkonnale.

 • Ettevalmistused ja tootmine

  Kasutame alati parimaid saadaolevaid meetodeid (BAT). See tähendab tarku tootmisviise ja puhast keskkonda.

 • Järeltegevus

  Veendume, et soo on pärast kaevandamist heas seisukorras.

Kui suurt osa maast kasutatakse turbatootmiseks?

 • 0,6%

  Turbatootmine

 • 3,6%

  Põllumajandus

 • 12,2%

  Kaitsealune mets

 • 32,4%

  Puutumatu mets

 • 51,2%

  Istutatud mets