Skip to content

Kekkilä ir atbildīga

Kekkilä ir atbildīgu un videi draudzīgu ražošanas metožu ieviešanas un attīstības celmlauzis.

Atbildība ir visu mūsu darbību pamatā, un mēs sagaidām, ka mūsu apakšuzņēmēji ievēros to pašu darbības principu.

Mēs rīkojamies atbildīgi pret apkārtējo vidi, sabiedrību un cilvēkiem. Kūdras ražošanā mēs vairāk rūpējamies par vides labklājību, nekā noteikts likumā, uzņemamies atbildību par klientu attiecībām un rūpējamies par darba vietu saglabāšanu, rīkojoties ekonomiski atbildīgi. Ir labi strādāt kopā ar mums un pie mums, kā arī mūsu produkti ir droši lietojami.

Meklēšana