Jäta sisu vahele

Hoolime maast, endist ja tulevikust - kasvatame rõõmu ja heaolu

Kekkilä põhiidee on, et anname loodusele rohkem, kui sealt võtame. See räägib inimestest – sinust ja minust ning meist kõigist, kes teeme valikuid.

Heaolu parandavad tooted

Me Kekkiläs soovime anda maakerale tagasi rohkem kui sealt ära võtame. Seepärast on meie valik arendada tooteid, mis on toodetud vastutustundlikult toorainetest kuni pakenditeni ning need toimivad otstarbekohaselt ja toovad rõõmu nii inimestele kui loodusele.

Hea kasvusubstraat või väetis ei ole ainult keskkonnasõbralik toode, vaid see paneb taimed lokkama, parandab mulla heaolu ja on ohutu nii inimestele kui loomadele.

Meie jaoks on vastutus tervik

Meie vastutuskava juhindub ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja meie plaan koosneb neljast teemast, mis viivad meid peamise eesmärgi poole – suurendada igal aastal meie netopositiivsust.

Praktikas tähendab see, et positiivsed mõjud keskkonnale ja ühiskonnale kaaluvad üles negatiivsed. Jälgime oma netopositiivsust sõltumatu UPRIGHT PROJECT mudeliga, mis mõõdab mitte ainult süsiniku jalajälge, vaid ka vastutust erinevatest vaatenurkadest. Meie eesmärk on igal aastal oma netopositiivsust tõsta.

Lisaks tutvustame LCA – Lifecycle assessment, mis mõõdab nii üksikute toorainete kui ka valmistoodete keskkonnamõju toote elutsükli erinevatel etappidel.

Vastutustundlikkus on kogu meie tegevuse aluseks ja eeldame sama tegutsemispõhimõtte järgimist ka oma allhankijatelt.

Tegutseme vastutustundlikult nii keskkonna, ühiskonna kui ka inimeste suhtes. Kanname turbatootmisel hoolt keskkonna heaolu eest rohkemgi kui seadusega ette nähtud, suhtume kliendisuhetesse vastutustundlikult ja hoolitseme töökohtade säilimise eest, tegutsedes majanduslikult vastutustundlikult. Meie juures ja meiega koos on hea töötada ning meie tooted on ohutud kasutada.

Hoolime maast

1. Peamiselt kodumaine, vastutustundlikult toodetud, looduslik ja ringlusse võetud taastuv tooraine

2. Tooted, mis parandavad mulla ja taimede heaolu

Hoolime endist

3. Kvaliteetsed ohutud tooted taimedele, inimestele ja lemmikloomadele –  meetmena nt ISO 9001 sertifitseeritud tootmine ja range kvaliteedikontroll

4. Heaolu ja kompetentne personal – mõõdupuuks nt iga-aastane Great Place to Work uuring

5. Heategevusprojektid, mis parandavad sotsiaalset heaolu, nt annetame oma tooteid heategevus projektidele, mis teevad head kõigile – ka neile, kes veel ei oska või ei saa ise luua.

6. Nõuandeid ja näpunäiteid vastutustundlikuks aiapidamiseks

Hoolime tulevikust

7. Ringlusse võetud ja kiiresti taastuv tooraine – arendame alternatiive kasvuturba kõrvale, pidades silmas tooteohutust ja häid kasvutulemusi

8. Oma taaskasutusettevõte – tööstuslike ja orgaaniliste kõrvalsaaduste ning meie enda kasvusubstraadi ümbertöötlemine uueks tooraineks

9. Keskkonnasõbralikud pakendilahendused, nt 100% taaskasutatav pakend

10. Kodumaine ja kohalik tootmine – lühike logistika, tootmises puuduvad kaod

11. Elurikkust ja looduse mitmekesisust toetavad haljastuslahendused – maa-alused ja maapealsed

Meie juured on sügaval Põhjala mullas

Mikko Jortikka 1924. aastal asutatud väike pereettevõte on kasvanud aastatega üheks maailma suuremaks kasvusubstraaditootjaks. Ekspordime oma tooteid enam kui 100 riiki üle maailma. Meie tegevusele on antud nii töötervishoiu ja tööohutuse (OHSAS 18001:2007), keskkonna (14001:2015) kui ka kvaliteedi (9001:2015) sertifikaadid, mis tagavad kogu tootmisprotsessi ühtlase ja hea kvaliteedi.

ISO sertifikaadiga toodang

Tänapäevane automatiseeritud tootmisprotsess ja ulatuslik kvaliteedikontroll tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Meie toodang on ISO-sertifitseeritud ja kõiki tooteid valmistatakse kindlaks määratud protsesside kohaselt. Peale selle, et jälgime kvaliteeti ise, saadame proove korrapäraselt ka ettevõttevälisesse laborisse analüüsimiseks. Nii on tagatud, et kõik tooted vastavad Kekkilä eeldatavale kvaliteedile.

Tutvu Kekkilä kvaliteedi käsiraamatuga

Kasvatame rõõmu

Kekkiläs tahame kasvatamise rõõmu jagada. Seetõttu kingime oma aiatooteid tasuta heategevus projektidele, mis toovad taimekasvatusega teistele rõõmu – eriti neile, kes ise ei oska või ei saa seda luua. Kui ka teil on selline projekt meelel või kogukond, kes vajab rõõmu, küsige meilt lähemalt.

Otsi