Kekkilä vastutab

Kekkilä on vastutustundlike ja keskkonnasäästlike tootmisviiside kasutuselevõtu ja arendamise teerajaja.

Vastutustundlikkus on kogu meie tegevuse aluseks ja eeldame sama tegutsemispõhimõtte järgimist ka oma allhankijatelt.

Tegutseme vastutustundlikult nii keskkonna, ühiskonna kui ka inimeste suhtes. Kanname turbatootmisel hoolt keskkonna heaolu eest rohkemgi kui seadusega ette nähtud, suhtume kliendisuhetesse vastutustundlikult ja hoolitseme töökohtade säilimise eest, tegutsedes majanduslikult vastutustundlikult. Meie juures ja meiega koos on hea töötada ning meie tooted on ohutud kasutada.

Meie juured on sügaval Põhjala mullas

Mikko Jortikka 1924. aastal asutatud väike pereettevõte on kasvanud aastatega üheks maailma suuremaks kasvusubstraaditootjaks. Ekspordime oma tooteid enam kui 70 riiki. Meie tegevusele on antud nii töötervishoiu ja tööohutuse (OHSAS 18001:2007), keskkonna (14001:2015) kui ka kvaliteedi (9001:2015) sertifikaadid, mis tagavad kogu tootmisprotsessi ühtlase ja hea kvaliteedi.

ISO sertifikaadiga toodang

Tänapäevane automatiseeritud tootmisprotsess ja ulatuslik kvaliteedikontroll tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Meie toodang on ISO-sertifitseeritud ja kõiki tooteid valmistatakse kindlaks määratud protsesside kohaselt. Peale selle, et jälgime kvaliteeti ise, saadame proove korrapäraselt ka ettevõttevälisesse laborisse analüüsimiseks. Nii on tagatud, et kõik tooted vastavad Kekkilält eeldatavale kvaliteedile.

 • Eetikakoodeks

  Eetikakoodeksist leiate meie miinimumnõudmised, mida meie töötajad, tarnijad ning nende allhankijad ja nende töötajad peavad Kekkilä Groupiga koostööd tehes järgima.

  Laadi eetikakoodeks alla

QEHS

QEHS on lühend ingliskeelsetest terminitest kvaliteet (q), keskkond (e), tervis (h) ja turvalisus (s). Oleme võtnud kohustuseks järgida neid põhimõtteid kõigis tegutsemisriikides. See toimub juhtimissüsteemi, väärtuste, eetikakoodeksi ja eesmärkide järgimise abil koos meie töötajatega.

 • Austame kohalikke seadusi ja järgime neid.

 • Meie tooted vastavad klientidega kokku lepitud kvaliteedinõuetele.

 • Eelistame tootearenduses selliseid lahendusi, mis toetavad säästvat arengut.

 • Hoiame oma tegevusest tingitud keskkonnamõju võimalikult väiksena.

 • Oleme võtnud kohustuseks oma tegevust pidevalt täiustada.

 • Töötajad on meie kalleim vara ja me kanname tööheaolu eest hoolt.

 • Tööohutuses järeleandmisi ei tehta.