Aednik Põhjalas

Pohjanmaa maakonnas Maalahti valla üks elanikke on Suurbritanniast Soome elama asunud Adrian Evans, kes tegeleb oma koduaias mahepõllundusega, mis on ühtlasi ka tema töö ja hobi.

Köögiviljamaa pidamine on seiklus, mis algab kevadel seemnekuparde raputamisega ja lõppeb saagikoristusega.

Which country site would you like to visit?