Jäta sisu vahele

Õnnestunud kompostimine

Kompostimine ei ole keeruline. Piisab, kui põhireeglid meelde jätta.

Kompostimiseks on hea kasutada kodus ja aias tekkinud biojäätmeid. Kompostimine õnnestub, kui arvestada paari põhireegliga. Hästi toimiv komposter on puhas ja lõhnatu, selle tingimused on jäätmeid lagundavatele mikroorganismidele soodsad.

Kompostri hooldamine on tänu puisteainele ja vajaduse korral ka komposteerumist kiirendavatele toodetele lihtne. Lõpptulemus – valmis kompost – on kohev maaparandusaine.

Nii see õnnestub!

Kompostitavate jäätmete kvaliteet on oluline. Komposteerumiseks on vaja piisavalt süsinikku sisaldavat kuivainet ja niisket, lämmastikku sisaldavat orgaanilist ainet.  Süsiniku ja lämmastiku õige vahekord on oluline.

Komposteerumine algab, kui sobivaid jäätmeid on piisavalt ja muud eeldused on täidetud.

Muud eeldused on lisaks süsinikku ja lämmastikku sisaldavatele jäätmetele veel piisav hapnikuvarustus ning sobiv niiskus ja soojus. Temperatuuri mõjutab kompostri soojusisolatsioon.

Kaks kompostimisviisi

Kompostimiseks on kaks viisi: aktiivne kompostimine ja loodusliku komposteerumise toetamine.

Aktiivsel kompostimisel segatakse kompostrist olevat massi, õhustades ja niisutades seda pea iga nädal. Jäätmete loodusliku lagunemise toetamisel luuakse selleks üksnes soodsad tingimused ja lastakse loodusel omasoodu toimida.

Viimasel korral pööratakse kompostimassi struktuurile rohkem tähelepanu. Kompostrit täidetakse kihiti. Kompostrisse lisatakse sobivas vahekorras jämedakoelisemat komposteeruvat materjali, nagu oksapuru või hakkpuitu, turbapõhist puisteainet ning kõdunevaid köögi- ja aiajäätmeid.  Korrapärane segamine ega õhustamine pole vajalikud, sest õhk käib kompostris loomulikult ringi.

Mõlema kompostimisviisi korral on oluline kompostrit pidevalt täita. Nii jätkub mikroorganismidel toitaineid, tänu millele need paljunevad ja hoiavad komposteerumist käigus.

Ükskõik, kumma viisi alusel kompostida, võib komposter jäätuda. Sellest ei ole midagi, sest temperatuuri tõustes algab komposteerumine uuesti. Tegelikult tuleb jäätumine kompostimassile üksnes kasuks, sest levinumad haigustekitajad ei ela jäätumist üle.

Komposti kasutamine aias

Otsi