Jäta sisu vahele

Puisteaine kasutamine

Puisteaine kasutamine on oluline, sest see parandab komposti struktuuri. Jämedateralisemat ja õhurikkamat ainet on vaja eelkõige niiskemat sorti köögi biojäätmete kompostimisel.

Puisteaine kasutamine on oluline, sest see parandab komposti struktuuri. Jämedateralisemat ja õhurikkamat ainet on vaja eelkõige niiskemat sorti köögi biojäätmete kompostimisel.

Biojäätmed laotatakse kompostrisse ühtlase kihina laiali ja kaetakse tubli koguse Kompostiturbaga. Puisteaine lisab õhurikkust, seob lagundamise tagajärjel tekkivat lämmastikku ja hoiab kompostimassi pH sobival tasemel.

Puisteaine kogus oleneb jäätmete koostisest. Niisked biojäätmed vajavad mõistagi rohkem puisteainet kui kuivad. Kasutatav kogus peaks moodustama 20–50% biojäätmete kogusest.

Mida pikemalt kompost käib, seda kasutusvalmim see saab. Poolvalmis komposti võib teises kompostris järelkompostida.

Kompostiturvas on imav puisteaine, mis hoiab komposti lõhnatu ja õhurikkana. Puhtast looduslikust toorainest – turbast, höövlilaastudest ja puukoorest valmistatud puisteaine sobib ennekõike olmejäätmete kompostimiseks.

  • Biojäätmete kompostimiseks
  • Hoiab komposti lõhnatu ja õhurikkana
  • Kiirendab komposteerumist

Otsi