Jäta sisu vahele

Garantiitingimused

Kekkilä Oy annab eramajapidamistes kasutatavatele ja registreeritud toodetele Kodukomposter 230 L, Kodukomposter Kestlik+ 230L ja Kompostiv Kuivkäimla 230 L 25 aasta pikkuse raami garantii.

  • Garantii jõustumiseks on vajalik toote registreerimine 3 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
  • Garantii ei mõjuta tarbijakaitseseadusest tulenevaid õigusi ja garantii kehtib Eestis ja Soomes alates ostukuupäevast.
  • Garantii katab raami materjalide ja tootmisega seotud tehnilised vead.
  • Garantii alla ei kuulu vead, mille on põhjustanud kasutamisjuhiste mittetäitmine, ebaõige transportimine või säilitamine, ning nende parandamine.
  • Garantii ei hõlma ka normaalset kulumist, nagu näiteks kriimustusi, mõlke, värvi luitumist ning kahjustusi, mis on tekkinud väliste ja ettenägematute asjaolude mõjul, nagu söövitavad ained, tulekahju, vesi, torm, pakane.
  • Samuti ei kuulu garantii alla loomade, nagu näriliste, põhjustatud kahjud.
  • Lahtistele kulumaterjalidele ja komponentidele annab Kekkilä Oy tarbijakaitseseadusele vastava garantii.
  • Raami garantii rakendamiseks tuleb müüjale esitada reklamatsioon kolme kuu jooksul pärast vea avastamist.
  • Säilitage ostukviitung või selle koopia.

Garantii annab:

Kekkilä-BVB Oy
Ratatie 11 A, 01300 Vantaa, Finland
Tel: +372 652 8820
www.kekkila.ee

Otsi