Jäta sisu vahele

Toote vabatahtlik tagasikutsumine Kekkilä Looduslik Taimeväetis 400 ml

Toote vabatahtlik tagasikutsumine Kekkilä Looduslik Taimeväetis 400 ml EAN 643 3000 610 100

Eemaldame müügilt toote Kekkilä Looduslik Taimeväetis 400 ml EAN 643 3000 610 100.

Äsja tellitud uuringu kohaselt võivad mõned Kekkilä Loodusliku Taimeväetise väetiste partiid sisaldada tavapäraselt kasvatamises kasutatavat pestitsiidi klopüraliidi, kuid mille ülemäärasus on eriti kahjulik tomatite ja ubade kasvule.

Tootes sisalduv võimalik klopüraliidi tase ei ohusta tervist ja juba väetatud taimede saaki võib ohutult süüa. Toode ei vasta siiski Kekkilä kõrgetele kvaliteedistandarditele, millest üks on toodete stabiilsus, mistõttu toode kõrvaldatakse turult. Jätkame regulaarseid uuringuid, et tagada tulevikus meie toodete ohutus, kasutatavus ja kvaliteet.

Kui olete ostnud Kekkilä Loodusliku Taimeväetise, võtke meiega ühendust meiliaadressil hobbyest@kekkila.ee Hüvitame toote ostjatele toote väärtuse.

Toodet võib sorteerida segajäätmena.

Mis on klopüraliid?

Klopüraliid on heakskiidetud pestitsiid, mida tavaliselt kasutatakse näiteks suhkrupeedi ja rapsiseemnete kasvatamisel. Toidutööstuse kõrvalsaadustesse on võinud jääda väikesi klopüraliidi koguseid ja seda kaudu on võinud väikesi koguseid sattuda ka kõrvalsaadustest tehtud väetise toorainesse.

Mõned taimed, näiteks teatud tomatisordid, on väga tundlikud ka kõige väiksemate pestitsiidide jääkide koguste suhtes ja võivad nendele reageerida. Toodete kasutamine juhendile vastavalt on inimesele täiesti ohutu. Mahetoodetes, nagu näiteks Kekkilä Looduslik Taimeväetis, kasutatakse ringmajandusest pärinevaid tooraineid, mis võivad sisaldada ka vähesel määral pestitsiidijääke, näiteks klopüraliidi.

Kekkiläs soovime me olla kaasatud säästva arengu edendamisse ja suurendada ringmajandusel põhinevaid lahendusi. Meie toodete kasutatavus, ohutus ja kvaliteet on meie jaoks esmatähtsad ja me tahame, et meie tooted muudaksid taimede hooldamise lihtsaks.

Ringmajandusest pärinevate toorainete kasutamisega seotud väljakutsed kehtivad kogu sektorile ja meie kui üks sektori eestvedaja edendame ringmajandusest pärinevate toorainete testimist ja tagame seega, et tööstus seab selged piirid esinevate pestitsiidide kogusele ringmajandusest pärinevatele toodetele. Näiteks praegu pole väetistes sisalduvate klopüraliidi kontsentratsioonide osas selliseid piirväärtusi.

Otsi