Jäta sisu vahele

Kekkilä vastutuskalkulaator

Kekkilä vastutuskalkulaatori abil hindame tooraine või toote üldist vastutustundlikkust. Meie tootearenduse põhimõte on toodete väljatöötamine vastavalt nende kasutusotstarbele, võttes arvesse erinevaid jätkusuutlikkuse aspekte.

Kekkilä missioon on arendada keskkonnasäästlikku aiandust. Kekkilä-BVB eesmärk on 2027. aastaks kahekordistada ringlusse võetava ja taastuva tooraine kasutamist kasvusubstraatides. Kekkilä on sellele eesmärgile juba jõudsalt lähenemas. Kekkilä vastutuskalkulaatori abil saab hinnata meie toodete jätkusuutlikkust. Üks olulisemaid lähtepunkte on toote funktsionaalsus vastavalt selle otstarbele. Seda silmas pidades valime parima võimaliku tooraine, et vähendada selle mõju keskkonnale ja loodusele. Kekkilä vastutuskalkulaatori on välja töötanud Kekkilä-BVB koos sõltumatute ekspertidega ja selle on verifitseerinud KPMG.

Kekkilä vastutusnäitaja valdkonnad

Arvesti abil saab analüüsida kõiki Kekkilä tooteid vastavalt nende vastutusele:

Otsi