Jäta sisu vahele

Nõuandeid kompostimiseks

Mida teha, kui kompostri sisu ei hakka loodetud moel komposteeruma?

Mida teha, kui kompostri sisu on kuiv?

– Lisage niiskust ja toitaineid

Kui aiast kogutud lehtede ja oksaraagude lagunemine ei alga, siis on selle põhjuseks enamasti kuivus või toitainepuudus. Kui kompostimass tundub väga kuiv, siis võite seda leige veega kasta. Kui komposteerumine ei alga, võib põhjus olla ka asjaolus, et lehtedest, juurviljapealsetest ja oksaraagudest koosnevates aiajäätmetes pole piisavalt lämmastikku.

Sellisel juhul tasakaalustab näiteks Kompostierguti või Kanasõnniku lisamine toitainesisaldust ja soodustab mikroorganismide elutegevust.

Mida teha, kui kompostri sisu on jäätunud?

 – Laske sel ajapikku sulada või sulatage ise

Isegi soojustatud komposter võib karmi talvepakasega jäätuda. Sellest ei ole midagi, sest temperatuuri tõustes algab komposteerumine uuesti. Kompostrit võib täita tavapärasel moel.

Kui soovite, et komposteerumine toimuks ka talvel, kasutage ohtramalt puisteainet, sest see tekitab isolatsioonikihi. Ärge hoidke luuki lahti ja säilitage puisteainet soojas ruumis. Kui pakane jätkub, siis võite asetada kompostrisse kuuma veega täidetud kanistreid. Lumisel talvel võib õues seisva kompostri soojusisolatsiooni mõttes lumega katta.

Otsi